-->

Integritetspolicy

​Täby Bilvård AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn gällande vår behandling av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

​​

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter

även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering,

strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.​

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Täby Bilvård AB är ansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål
(varför)?

Ändamål: För att kunna hantera order/ beställning, leverans och fakturering. 

Ändamål: För att kunna hantera order, köp och ev. garanti- ochreklamationsärend

- Hantering av inbetalning

- Hantering av reklamations- och garantiärenden

- För att kunna hantera bokningar av tjänster

- För att kunna hantera kundserviceärenden

- För att utföra kundundersökningar och inkalla omdömen

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd

Frågor gällande dataskydd mailas till tabybilvard@ditec.se

Auktoriserad Diteccenter sedan 2001

Kontakt

Täby Bilvård AB

Stockholmsvägen 116D

187 30 Täby

Telefon: 08-7565420073-354 67 47

E-mail: info@tabybilvard.se

Org nr: 556492-4529

Öppettider

Måndag till Fredag 08:00 - 17:00

Hitta hit